Skip to main content

mgr Aleksandra Józefowicz Sowa

Psycholog dziecięcy

 

Psycholog dziecięcy - poradnia psychologiczna dla dzieci  Warszawa – Centrum Medyczne Arka

mgr Aleksandra Józefowicz Sowa:

Psycholog. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej. Od ośmiu lat stanowi część zespołu Kliniki
Neurologii Instytut Matki i Dziecka, gdzie zajmuje się diagnozą psychologiczną/neuropsychologiczną
dzieci (6 miesięcy -18 lat).

Diagnoza psychologiczna dzieci

Diagnoza neuropsychologiczna polega na ocenie sprawności procesów poznawczych:

 • mowy,
 • pamięci (mogą występować zaburzenia pamięci u dzieci),
 • zdolności myślenia,
 • koncentracji uwagi (mogą występować zaburzenia koncentracji u dzieci),
 • procesów emocjonalno-osobowościowych.

Diagnoza psychologiczna dzieci pozwala rozpoznać mocne strony i deficyty w zakresie procesów
poznawczych i intelektualnych – jak m.in. zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci czy też zaburzenia
pamięci krótkotrwałej u dzieci. Dzięki uzyskanym wynikom jesteśmy w stanie określić jaką przyczynę
mają obserwowane problemy i ocenić zakres zaburzeń. Właściwa diagnoza umożliwia dobranie
skutecznego sposobu leczenia i indywidualnego programu terapii.

Podczas badania stosowane są metody diagnostyczne takie jak:

 • Test WISC-V  (Skala Inteligencji Wechslera / Test inteligencji Wechslera)
 • Test Leitera
 • Test matryc Ravena
 • Test złożonej Figury Reya.

 

Test inteligencji dla dzieci Wechslera (Wechsler Intelligence Scale for Children – WISC) to test inteligencji
stosowany u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Test Wechslera dla dzieci obejmuje głównie poziom
edukacji podstawowej i średniej. Jego celem jest ocena procesu uczenia się na etapie szkolnym.

 

Diagnoza neuropsychologiczna jest szczególnie ważna w przypadku dzieci cierpiących na:

 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu ( m in. zespół Aspergera)
 • ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi)
 • Zespół Downa
 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Padaczka
 • Niepełnosprawność intelektualna

 

Niepokojący sygnały w zachowaniu dziecka, które powinny skłonić rodziców do wykonania diagnozy:

 • Zaburzenia mowy (np. opóźniony rozwój mowy),
 • Zaburzenia pamięci u dzieci,
 • Afazja (utrata zdolności językowych),
 • Trudności w szkole – zaburzenia koncentracji u dzieci, trudności z opanowaniem materiału,
 • Trudności w nawiązywaniu relacji społecznych,
 • Problemy z dostosowaniem dziecka do ogólnie obowiązujących zasad zachowań społecznych,
 • Zachowania agresywne w stosunku do siebie lub innych,
 • Radykalne zmiany w zachowaniu,
 • Nieharmonijny i opóźniony rozwój psychoruchowy.

Zapisy telefoniczne pon-pt: pon-pt: 10:00 - 19:00

Umów wizytę w Centrum Medycznym Arka

Uzupełnij formularz

Czytaj także

Gabinet ortoptyczno – pleoptyczny

Nowa usługa w Centrum Medycznym ARKA – gabinet ortoptyczno – pleoptyczny. W odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych małych pacjentów rozszerzyliśmy zakres usług o diagnostykę i leczenie zeza i zaburzeń widzenia obuocznego

Żółtaczka noworodków – bezinwazyjne badanie poziomu bilirubiny

Najczęściej ustępuję samoistnie. Niemniej jednak każdy przypadek żółtaczki noworodkowej powinien być monitorowany...