Skip to main content

RODO

Informacje dla pacjentów dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medycznym Arka Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sokołowskiej 9 lok. U21, adres e-mail: kontakt@cmarka.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych oraz w celu profilaktyki zdrowotnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. obowiązków nałożonych przepisami prawa, m.in. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i ustawy o działalności leczniczej 
 3. Odbiorcami danych będą  podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do ich otrzymania oraz podmioty świadczące SZPLZO usługi w zakresie świadczeń zdrowotnych  oraz usługi w zakresie IT. 
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wskazane w przepisach prawa.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
  1. prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
  2. prawo do sprostowania  danych osobowych,
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do świadczenia usług medycznych przez SZPZLO.