Skip to main content

Klauzula Informacyjna dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych w celach kontaktowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medycznym Arka Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sokołowskiej 9 lok. U21, adres e-mail: kontakt@cmarka.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO ponieważ podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest nasz prawnie, uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia z Panią/Panem korespondencji;
 3. Odbiorcami danych będą  podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do ich otrzymania. 
 4. Dane osobowe będą przechowywane w okresie wymiany z Panią/Panem korespondencji, a po jej ustaniu przez okres roku.  
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
  1. prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
  2. prawo do sprostowania  danych osobowych,
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. usunięcia danych;
  5. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie łączy się z brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na przesłaną przez Panią/Pana wiadomość.