Skip to main content

Jak postępować w okresie nawału pokarmu?

  • Często przystawiaj dziecko do piersi.

  • Przed karmieniem połóż na pierś ciepły okład.

  • Po karmieniu połóż na pierś zimny okład (np. ze schłodzonych, rozbitych liści kapusty, lodu zawiniętego w ściereczkę lub zimnej wody).