Skip to main content

Rozszczep podniebienia i wargi u dzieci: diagnostyka, leczenie i operacja

Rozszczep podniebienia to wada rozwojowa, w której podniebienie nie zamyka się prawidłowo, tworząc szczelinę między jamą ustną a nosową.

Rozszczep podniebienia może dotyczyć zarówno części twardej, jak i miękkiej podniebienia:

  •  rozszczep podniebienia miękkiego
  •  rozszczep podniebienia twardego.

 

Rozszczep wargi natomiast polega na przerwaniu ciągłości wargi, często prowadząc do widocznej szczeliny.

 

Choć obie wady mogą występować samodzielnie, często zdarza się, że pojawiają się razem, tworząc tzw. rozszczep wargi i podniebienia. Jednak nie jest to regułą; dziecko może mieć rozszczep wargi bez rozszczepu podniebienia i odwrotnie.

 

Diagnoza Rozszczepu Podniebienia

 

Diagnoza rozszczepu podniebienia jest najczęściej stawiana zaraz po urodzeniu podczas pierwszego badania noworodka. W niektórych przypadkach rozszczep może być wykryty wcześniej, podczas badań prenatalnych za pomocą ultrasonografii.

 

Rozszczep podniebienia leczenie / rozszczep wargi leczenie – współpraca wielu specjalistów

 

Leczenie rozszczepu podniebienia jest procesem wieloetapowym, który często wymaga współpracy wielu specjalistów. Oprócz operacji, istotne jest wsparcie logopedyczne, które pomaga dzieciom w nauce prawidłowej mowy, oraz opieka ortodontyczna, która zajmuje się wszelkimi problemami związanymi z uzębieniem i zgryzem.


Chirurg Szczękowo-Twarzowy dla dzieci:

 

Specjalista ten będzie odpowiedzialny za operację rozszczepu podniebienia. Zabieg ten ma na celu zamknięcie rozszczepu i przywrócenie prawidłowej funkcji podniebienia.

 

Rozszczep wargi operacja / rozszczep podniebienia operacja

 

Operacja rozszczepu wargi zwykle odbywa się między 5 a 7 miesiąc życia.

Operacja rozszczepu podniebienia zwykle między 8-10 miesiącem życia.

 

Logopeda / Neurologopeda:

 

Pomoc logopedy / neurologopedy jest nieodzownym elementem leczenia dzieci z wadami rozszczepu wargi/podniebienia. Te specjalistyczne konsultacje odgrywają kluczową rolę w procesie rehabilitacji i poprawie jakości życia małych pacjentów.

 

Logopeda pracuje nad rozwijaniem prawidłowej mowy i artykulacji, co jest szczególnie ważne, gdyż dzieci z rozszczepem wargi mogą mieć trudności z wymawianiem niektórych dźwięków. Wczesna interwencja logopedyczna pomaga zapobiegać opóźnieniom w rozwoju mowy i wspiera dziecko w nabywaniu umiejętności komunikacyjnych.


Podsumowanie


Rozszczep podniebienia i wargi to wady rozwojowe, które wymagają skoordynowanego leczenia i wsparcia medycznego. Dzięki kompleksowej opiece dostępnej w Centrum Medycznym Arka, dzieci z tymi wadami mają szansę na zdrowe i pełne życie. Wczesna diagnoza, odpowiednie leczenie i wsparcie terapeutyczne są kluczowe dla osiągnięcia najlepszych możliwych wyników.


W Centrum Medycznym Arka rodzice mogą skorzystać z konsultacji (nie wykonujemy zabiegów) :

Chirurg Szczękowo-Twarzowy dla dzieci

Dr n. med. Włodzimierz Piwowar

Lek. med. Łukasz Wieprzowski

 

oraz Neurologopedy:

Dr n. med. Elżbieta Radkowska