Skip to main content

Torbiel w zatoce szczękowej u dzieci: diagnoza, leczenie i zabieg usunięcia

Torbiel zatoki szczękowej jest stosunkowo częstym problemem u dzieci, który wymaga specjalistycznej opieki.

Co to jest torbiel kości szczękowej ?


Torbiel kości szczękowych u dzieci jest typem worka wypełnionego płynem, który rozwija się i rośnie w kościach szczękowych - żuchwie i szczęce. Najczęściej jest bezobjawowa i bywa przypadkowo wykrywana podczas rutynowych badań obrazowych. Przy znacznych rozmiarach może powodować asymetrię, zniekształcenie rysów twarzy i objawy uciskowe.


Torbiel w kościach szczękowych u dzieci diagnoza


Diagnoza torbieli kości szczękowej u dzieci obejmuje zazwyczaj dokładne badanie kliniczne oraz badanie obrazowe za pomocą tomografii komputerowej (TK) lub rezonansu magnetycznego (MRI). Te badania pozwalają lekarzom dokładnie ocenić wielkość i lokalizację torbieli oraz planować odpowiednie leczenie.


Torbiel kości szczękowych u dzieci leczenie


 W większości przypadków torbiel kości szczękowej u dzieci wymaga interwencji. Tylko w przypadku niewielkich rozmiarów, braku objawów i regularnych badaniach kontrolnych można zastosować leczenie zachowawcze.


Typowe podejścia do leczenia obejmują:

  •      Usuwanie torbieli z kości szczękowych: Gdy torbiel rośnie lub powoduje znaczące objawy, może być konieczne jej usunięcie chirurgiczne.
  •      Obserwację: Jeśli torbiel jest mała i bezobjawowa, może być monitorowana regularnie, aby sprawdzić jej postęp.


Usunięcie torbieli kości szczękowych: zabieg chirurgiczny


Zabieg usunięcia torbieli z kości szczękowych jest przeprowadzany przez doświadczonych chirurgów szczękowo-twarzowych, specjalizujących się w zabiegach u dzieci. Procedura ta polega na dostaniu się do torbieli, jej dokładnym usunięciu oraz oczyszczeniu przestrzeni z ewentualnych zmian patologicznych. Zabieg jest zazwyczaj wykonywany w znieczuleniu ogólnym, chyba że wiek i podejście dziecka umożliwia przeprowadzenie zabiegu w znieczuleniu miejscowym.


Podsumowanie


Torbiel kości szczękowych u dzieci może stanowić wyzwanie zdrowotne, jednak z odpowiednim leczeniem i interwencją chirurgiczną można skutecznie zarządzać tą dolegliwością.

 

W Centrum Medycznym Arka rodzice mogą skorzystać z konsultacji (nie wykonujemy zabiegów) :

Chirurg Szczękowo-Twarzowy dla dzieci :

Dr n. med. Włodzimierz Piwowar

Lek. med. Łukasz Wieprzowski